struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

antitvar

tvar izgrađena od antičestica

fizika

antropsko načelo

filozofski argument prema kojemu su svojstva univerzuma točno usklađena sa svjesnim životom jer da su imalo drukčija ne bi bilo svjesnoga života koji opaža univerzum

fizika

aphel

najveća udaljenost između Sunca i planeta koji se po eliptičnoj stazi giba oko njega

fizika

apogej

najveća udaljenost Mjeseca od Zemlje

fizika

aproksimacija

opisivanje procesa ili pojave pojednostavljenim modelom

fizika

aproksimacija malih kutova

matematički postupak u kojemu se trigonometrijske funkcije sinus i tangens za male kutove zamjenjuju kutovima u radijanima a kosinus jedinicom

fizika

aproksimacija slobodnoga elektrona

pretpostavka da se elektroni u kristalima metala gibaju neovisno jedan o drugome

fizika

apsolutna nula

najniža vrijednost termodinamičke temperature moguća u prirodi

fizika

apsolutna temperatura

temperatura koja je iskazana jedinicom kelvin, mjerena je ljestvicom u kojoj je temperatura trojne točke vode 273,16 K

fizika

apsolutna vlažnost

omjer obujma i mase vodene pare u nekome dijelu atmosfere

fizika