struna tražilica

image shadow

relativna konfiguracija

odnos konfiguracije bilo koje stereogene jedinice prema konfiguraciji druge stereogene jedinice u istoj molekuli

kemija

relativna molekulska masa

zbroj relativnih atomskih masa koje čine formulsku jedinku

kemija

relativna pogreška

mjerna pogreška podijeljena s pravom vrijednošću mjerene veličine

kemija

relativno standardno odstupanje

omjer standardnoga odstupanja niza mjernih podataka i njihove aritmetičke sredine, izražen u postotcima

kemija

rendgenska kristalografija

određivanje trodimenzijskoga rasporeda atoma u kristalima rendgenskim zrakama

kemija

rendgenska strukturna analiza

metoda određivanja kristalne strukture temeljena na ogibu rendgenskih zraka

kemija

renij

kemijski element atomskoga broja 75, 6. periode i 7. skupine, gustoće 21,02 g/cm3, tališta na 3180 °C i najvišega vrelišta od svih elemenata na 5630 °C

kemija

reprezentativni uzorak

uzorak koji sadržava sva bitna svojstva populacije

kemija

retrosintetska strelica

strelica kojom se pokazuje put raskidanja složene molekule u jednostavne početne spojeve

kemija

retrosinteza

promišljanje i način pisanja kemijske jednadžbe koji započinje složenim produktom koji se namjerava sintetizirati i uobičajeno ide preko jednoga međuprodukta ili više njih povezanih retrosintetskim strelicama, a završava spojem iz kojega sintezu treba započeti

kemija