struna tražilica

image shadow

organoheterilne skupine

jednovalentne skupine koje sadržavaju ugljik, a slobodnu valenciju imaju na atomu koji nije ugljik

kemija

organometalni spojevi

spojevi s vezama između jednoga metalnog atoma ili više metalnih atoma i jednoga ugljikova atoma ili više ugljikovih atoma organilne skupine

kemija

organska kemija

grana kemije koja proučava ugljikove spojeve

kemija

organski spojevi

spojevi čije molekule sadržavaju ugljik, osim ugljikovih oksida, ugljične kiseline i njezinih soli

kemija

orto-položaj

položaj na benzenovu prstenu s dvjema skupinama vezanim u položaju 1 i 2

kemija

orto-vodik

molekula vodika s paralelnim nuklearnim spinovima

kemija

os kiralnosti

os oko koje postoji takav prostorni raspored liganada da nije moguće preklapanje sa zrcalnom slikom

kemija

osazoni

1,2-bis(arilhidrazoni) ketoaldoza nastali reakcijom aldoza i 2-ketoza s viškom arilhidrazina

kemija

osiguravanje kvalitete

planirano i sustavno djelovanje potrebno da bi određeni proizvod, proces ili usluga mogao zadovoljiti tražene zahtjeve za kvalitetom

kemija

osjetljivost

svojstvo metode ili mjerila da reagira na minimalne promjene mjerene veličine

kemija