struna tražilica

image shadow

nitril-imidi

ilidi koji sadržavaju dva dušikova atoma

kemija

nitril-oksidi

ilidi koji sadržavaju dušikov i kisikov atom

kemija

nitril-sulfidi

sumporovi analozi nitril-oksida

kemija

nitrili

derivati cijanovodika sa supstituiranim ugljikovim atomom

kemija

nitrilijevi betaini

derivati nitrila propargilnoga tipa 1,3-dipolarnih spojeva

kemija

nitrilijevi ioni

kationi formalno izvedeni pripojenjem hidrona na dušikov atom nitrila i njihovi hidrokarbilni derivati

kemija

nitriranje

kemijski proces kojim se na organske spojeve veže nitroskupina

kemija

nitro-spojevi

spojevi s nitroskupinom koja može biti vezana na ugljik, dušik, kisik ili na druge elemente

kemija

nitroni

N-oksidi imina

kemija

nitrozamidi

amidi dušikaste kiseline

kemija