struna tražilica

image shadow

mjerni sustav

skup uređaja za dobivanje izmjerenih vrijednosti veličine specificirane vrste u specificiranim intervalima veličina

kemija

mjerno načelo

teorijska podloga za provedbu mjerenja

kemija

mjerno područje

skup vrijednosti veličina iste vrste koje se mogu mjeriti danim mjerilom ili mjernim sustavom sa specificiranom mjernom nesigurnošću pod određenim uvjetima

kemija

mliječna kiselina

alfa-hidroksi-karboksilna kiselina, bezbojna sirupasta tekućina koja se u prirodi pojavljuje kao racemat ili zasebno kao ʟ-mliječna kiselina ili ᴅ-mliječna kiselina

kemija

mlin s diskovima

kontinuirani mlin s dvama rotirajućim diskovima između kojih se gnječenjem obrađuje vlaknasta kaša

strojarstvo

množina tvari

omjer brojnosti elementarnih jedinki i Avogadrove konstante

kemija

množinska koncentracija

omjer množine otopljene tvari i obujma otopine

kemija

množinski udio

množina sastojka smjese podijeljena sa zbrojem množina svih sastojaka smjese

kemija

model s kuglicama i štapićima

predočivanje strukture kemijskih spojeva trodimenzijskim prikazom u kojemu različito obojene kuglice predstavljaju atome, a štapići veze među njima

kemija

modeliranje

logičko, matematičko ili fizičko predočivanje prirodnih, društvenih i tehničkih sustava i pripadajućih procesa

matematika