struna tražilica

image shadow

izoflavonoidi

biljni sekundarni metaboliti izoflavanske strukture

kemija

izokratna analiza

kromatografski postupak u kojemu sastav pokretne faze ostaje stalan tijekom eluiranja

kemija

izolacijska ljepenka

ljepenka sastavljena od vlaknastoga materijala poput vune ili biljnih vlakana, keljena i međusobno prešana tako da u sloju sadržava veliku količinu zadržanoga zraka

temeljne tehničke znanosti

izolator

tvar koja pruža velik otpor provođenju električne struje

kemija

izoleucin

esencijalna, nepolarna i najhidrofobnija aminokiselina razgranatoga alifatskog bočnog lanca

kemija

izomer

kemijska vrsta koja ima jednak atomski sastav i molekulsku formulu, a različitu strukturu

kemija

izomeraza

enzim koji katalizira međumolekulni preustroj

kemija

izomerija

postojanje kemijskih vrsta različitih struktura, a istih molekulskih formula

kemija

izopren

nezasićeni ugljikovodik koji je prekursor mnogih spojeva nađenih u prirodi

kemija

izoprenoidi

spojevi izvedeni iz izoprena čije se ponavljanje može razabrati u molekulskoj strukturi

kemija