struna tražilica

image shadow

elementi glavnih skupina

elementi koji sadržavaju metale i nemetale iz 1. i 2. te od 13. do 18. skupine

kemija

elementi rijetkih zemalja

sedamnaest kemijskih elementa kojima pripadaju lantanidi te skandij i itrij

kemija

eliminacijska reakcija

reakcija u kojoj molekula reaktanta gubi atome ili skupine sa susjednih ugljikovih atoma pri čemu nastaje nezasićena veza

kemija

eluat

otopina ispitnoga uzorka nakon izlaska iz kromatografskoga stupca

kemija

eluens

sredstvo za eluiranje

kemija

eluiranje

ispiranje zadržanoga sastojka s nepokretne faze u kromatografskome ili ekstrakcijskome stupcu s pomoću otapala

kemija

eluirati

ispirati zadržani sastojak s nepokretne faze u kromatografskome ili ekstrakcijskome stupcu s pomoću otapala

kemija

emisija rendgenskoga zračenja potaknuta česticama

elementna analiza uzorka, preko karakterističnoga rendgenskog zračenja emitiranoga iz uzorka pod djelovanjem snopa iona (najčešće protona)

kemija

empirijska formula

način prikazivanja sastava tvari s pomoću simbola kemijskih elemenata od kojih je spoj sačinjen u njihovu najmanjem cjelobrojnom omjeru

kemija

emulzija

koloidni sustav sastavljen od dviju nemješljivih tekućina

kemija