struna tražilica

image shadow

predložak

polazni dokument koji služi kao podloga za umnožavanje ili digitaliziranje

geodezija

pregledna karta

karta u više listova koja prikazuje veća područja u mjerilima od 1 : 200 000 do 1 : 1 000 000

geodezija

pregledna topografska karta

topografska karta koja prikazuje veća područja u mjerilu 1 : 200 000 i sitnijemu

geodezija

pregledni list

pregledna shema listova karte ili niza mjerila karata koja prikazuje položaj i oznake listova ili pojedinih nizova mjerila karata

geodezija

pregledno kartiranje

izradba tematske karte koja služi za prethodno orijentiranje i strukturiranje krajolika na terenu

geodezija

preobratni film

film s posebnim fotoslojem od kojega se nakon fotografske obradbe od pozitiva ponovno dobiva pozitiv

geodezija

presjek pravokutne koordinatne mreže

presjek crta pravokutne koordinatne mreže ili križićem označen presjek tih crta

geodezija

prihvaćeni niz mjerila

niz mjerila utvrđen tako da zadovolji osnovne potrebe službene kartografije pojedine države

geodezija

prijelomnica

crta koja prikazuje izrazite promjene nagiba terena

geodezija

prikaz reljefa

kartografski prikaz zemljišnih oblika

geodezija