struna tražilica

image shadow

kvantitativna generalizacija

semantička generalizacija koja se provodi na temelju klasifikacije kvantitativnoga svojstva

geodezija