struna tražilica

image shadow

dopunska karta

karta koja dopunjuje ili uvećano prikazuje dio sadržaja glavne karte

geodezija

drvorez

otisak dobiven grafičkim postupkom drvoreza

geodezija

drvorez

grafički postupak koji se izvodi urezivanjem crteža u drvenu ploču

grafička tehnologija

Državna geodetska uprava

državna upravna organizacija u Republici Hrvatskoj koja nadzire i obavlja upravne i stručne poslove radi sustavne izmjere državnoga teritorija i izradbe njezina temeljnoga geoinformacijskog sustava

geodezija

dubina boje

broj bitova s pomoću kojih se prikazuje boja piksela u računalnoj grafici

geodezija

dubina na karti

vertikalna udaljenost od hidrografske nule do dna

geodezija

duboki tisak

tiskovni postupak kod kojega je tiskovna površina udubljena

geodezija

ekumena

stalno naseljen prostor

geodezija

ekvator

najveća kružnica plohe kojom se aproksimira ploha Zemlje, nebeskih tijela i nebeskoga svoda i koja je okomita na njezinu os

geodezija

ekvidistancija

stalna visinska razlika u sustavu izolinija

geodezija