struna tražilica

image shadow

zračno pristanište

aerodrom za zrakoplove ili helikoptere namijenjen uzlijetanju i slijetanju u vizualnim meteorološkim uvjetima

tehnologija prometa i transport

zračnodesantne postrojbe

postrojbe kopnene vojske organizirane, opremljene i obučene za izvođenje desanta i borbu u protivničkoj pozadini

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zrakoplov

letjelica teža od zraka s vlastitim pogonom koja uzgon u letu dobiva poglavito aerodinamičkim reakcijama na površinama krila koja u svim uvjetima leta ostaju nepokretna

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zrakoplovna bomba

ubojito sredstvo u obliku projektila za djelovanje na ciljeve na zemlji koje se odbacuje sa zrakoplova i stabilizira u svojem kretanju pod utjecajem gravitacijske sile

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zrakoplovna konstrukcija

mehanička struktura zrakoplova, helikoptera ili rakete bez motora

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zrakoplovna meteorologija

dio prometne meteorologije koji se bavi meteorološkim uvjetima važnima za zračni promet

geofizika

zrakoplovna meteorološka postaja

postaja koja prikuplja meteorološke podatke za potrebe zrakoplovstva

geofizika

zrakoplovna navigacija

vođenje i usmjeravanje letjelice s pomoću navigacijskih sredstava od ishodišta do odredišta

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zrakoplovna nesreća

događaj vezan uz operaciju zrakoplova od ukrcaja do iskrcaja putnika koji je doveo do smrti ili teške tjelesne ozljede putnika te oštećenja, uništenja, nestanka ili nedostupnosti zrakoplova ili imovine treće osobe

tehnologija prometa i transport

zrakoplovna nezgoda

događaj koji utječe ili bi mogao utjecati na sigurnost zrakoplova, a ne smatra se nesrećom

tehnologija prometa i transport