struna tražilica

image shadow

srednjekratki dolet

dolet zrakoplova od oko 1000 do oko 3000 kilometara

tehnologija prometa i transport

srednji dolet

dolet zrakoplova od 3000 do 6000 kilometara

tehnologija prometa i transport

srednji marker

marker s elipsoidnim dijagramom vertikalnoga elektromagnetskog zračenja postavljen na udaljenosti od oko 1050 m od praga uzletno-sletne staze u smjeru njezine produžene osi

tehnologija prometa i transport

srednjoročna prognoza

vremenska prognoza za razdoblje od tri do sedam dana

geofizika

stabilnost brzine leta

svojstvo zrakoplova da se opire promjeni brzine leta

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

stajanka

površina na kopnenome aerodromu namijenjena smještaju zrakoplova radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika, pošte i robe, uzimanja goriva, parkiranja ili održavanja

tehnologija prometa i transport

stalno svjetlo

svjetlo stalne jakosti promatrano s utvrđene točke

tehnologija prometa i transport

standardi i preporučena praksa

standardi i preporuke sadržani u 18 aneksa Konvencije o međunarodnome civilnom zrakoplovstvu koji pokrivaju sve operativne i tehničke aspekte civilnoga zrakoplovstva

tehnologija prometa i transport

standardna atmosfera

model raspodjele tlaka, temperature i gustoće zraka s visinom

geofizika

standardna masa

standardna vrijednost mase za zrakoplovnu posadu, putnike i prtljagu koja se primjenjuje u uravnoteživanju zrakoplova

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika