struna tražilica

image shadow

postupak preciznoga prilaženja

postupak instrumentnoga prilaženja uz precizno lateralno i vertikalno navođenje s minimalnim vrijednostima utvrđenima prema kategoriji operacija

tehnologija prometa i transport

postupak prilaženja s vertikalnim navođenjem

postupak instrumentnoga prilaženja uz lateralno i vertikalno navođenje koji ne udovoljava uvjetima za precizno prilaženje i slijetanje

tehnologija prometa i transport

postupno penjanje

višekratno penjanje zrakoplova s jedne visine krstarenja na drugu radi postizanja optimalne visine

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

pothlađena kap

kapljica vode koja ostaje u tekućem stanju iako je ohlađena ispod 0°C

geofizika

potisak

pogonska sila koja nastaje kao reakcija na izbacivanje plinova iz motora ili na potiskivanje zraka kroz propeler u skladu s Newtonovim zakonom akcije i reakcije

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

potisni propeler

propeler koji rotacijsko gibanje vratila pogonskoga motora pretvara u potisnu silu

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

potpuno oblačno

izgled nebeskoga svoda potpuno zastrtoga oblacima kojemu odgovara oznaka vrijednosti 8 ili 10

geofizika

potpuno vedro

izgled nebeskoga svoda bez oblaka kojemu odgovara oznaka vrijednosti 0

geofizika

potrebna duljina za slijetanje

udaljenost potrebna da se zrakoplov spusti s određene visine na uzletno-sletnu stazu i potpuno zaustavi

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

potrebna duljina za uzlijetanje

duljina staze potrebna za sigurno uzlijetanje zrakoplova

tehnologija prometa i transport