struna tražilica

image shadow

otkazivanje sredstva

prestanak sposobnosti sredstva da obavlja zahtijevanu funkciju

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

otpor dna

otpor koji nastaje zbog podtlaka na stražnjemu dijelu letjelice

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

otpor interferencije

dodatni otpor koji nastaje zbog strujenja zraka oko dvaju elementa ili više blisko postavljenih elemenata zrakoplovne konstrukcije

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

otpor oblika

otpor koji nastaje zbog razlike tlaka ispred i iza zrakoplova

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

otpor trenja

otpor koji nastaje zbog viskoznosti zraka koji struji preko površine zrakoplova

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

ovjesna jedrilica

letjelica jednosjed ili dvosjed bez motora, polukrute ili krute osnovne konstrukcije, kojom se upravlja premještanjem težine pilota ili pokretanjem aerodinamičkih površina u najmanje dvije osi

tehnologija prometa i transport

ovlast

posebna osposobljenost kontrolora zračnoga prometa pridružena valjanim ovlaštenjima

tehnologija prometa i transport

ovlaštenje

pravo na samostalno obavljanje dužnosti upisano u dozvolu kojom su utvrđeni posebni uvjeti, prava ili ograničenja

tehnologija prometa i transport

ovlaštenje za lokaciju

ovlast upisana u dozvolu koja se odnosi na jedinicu kontrole zračnoga prometa, sektore i/ili radne pozicije za koje je imatelj dozvole osposobljen za rad

tehnologija prometa i transport

oznaka

simbol postavljen na površini za kretanje zrakoplova radi prenošenja zrakoplovnih informacija

tehnologija prometa i transport