struna tražilica

image shadow

uža frazeologija

ustaljeni izrazi u kojima je provedena desemantizacija i koje pored ustaljenosti, čvrste strukture i cjelovitosti značenja karakterizira slikovitost, ekspresivnost i konotativno značenje

filologija