struna tražilica

image shadow

toponomastika

dio onomastike koji proučava toponime, zakonitosti njihova nastanka, razvoja i funkcioniranja

filologija

toponomastikon

rječnik ili popis toponima s toponomastičkim tumačenjima

filologija

totalna komunikacija

ukupnost čovjekovih osjetilnih i spoznajnih mogućnosti djelovanja s pomoću kojih se ostvaruje prijenos i izmjena informacija

filologija

totum pro parte

metonimija u kojoj se cjelina jednoga entiteta upotrebljava za identifikaciju dijela toga entiteta

filologija

tradicijsko ime

osobno ime koje se daje u skladu s ustaljenim obrascima nadijevanja osobnih imena u jednoj obitelji

filologija

traduktologija

znanost koja proučava različite aspekte prevođenja koristeći se interdisciplinarnim metodološkim pristupima

filologija

trag

prazna kategorija koja u teoriji tragova označuje temeljni položaj pomaknutoga jezičnog elementa

filologija

trajektor

žarišni i najistaknutiji entitet u okviru neke relacije

filologija

trajni glagol

nesvršeni glagol koji označuje neprekidno vršenje radnje

filologija

transfonemizacija

zamjena fonoloških elemenata jezika davaoca elementima jezika primaoca

filologija