struna tražilica

image shadow

rječnička matrica

jedinstvena sveobuhvatna rječnička struktura nastala opsežnim povezivanjem ključnih strukturnih elemenata u različitim vrstama rječnika, usmjerena na povezivanje postojećih leksikografskih izvora na razini natuknice, ali i na razni ostalih strukturnih elemenata, pa tako i na značenjskoj razini

filologija

rječničke promjene

inovacije u leksiku nekoga jezika

filologija

rječnički članak

obrada pojedine natuknice u rječniku

filologija

rječnički portal

rječničke mrežne stranice koje omogućuju pristup drugim rječničkim mrežnim stranicama

filologija

rječnik

ustrojen popis leksičkih jedinica s u prvome redu jezičnim obavijestima o svakoj od njih

filologija

rječnik otvorenoga pristupa

rječnik dostupan za opću uporabu i utemeljen na kodu kojim se svi mogu služiti

filologija

rod

gramatička kategorija riječi koja se očituje u slaganju imenice s pridjevnim riječima

filologija

rodbinsko nazivlje

nazivlje koje se odnosi na rodbinske odnose

filologija

rodni jezik

jezik zajednice kojemu je govornik izložen u najranijemu djetinjstvu

filologija

rodolekt

govor povezan s rodom govornika

filologija