struna tražilica

image shadow

oronomastičar

osoba koja se bavi oronomastikom

filologija

oronomastičarka

ženska osoba koja se bavi oronomastikom

filologija

oronomastika

područje oronomastike koje proučava značenje i nastanak oronima

filologija

ortoepska kompetencija

govornikova sposobnost pravilnoga čitanja pisanoga predloška

filologija

osnova

dio riječi na koji se dodaju jezične jedinice za tvorbu riječi ili tvorbu oblika riječi

filologija

osnovna surečenica

surečenica u čije se ustrojstvo uvrštava zavisna surečenica

filologija

osnovni oblik

oblik riječi u kojemu se u pravilu uspostavlja rječnična natuknica

filologija

osobna deiksa

deiksa kojom se upućuje na sudionike iskaza

filologija

osobna zamjenica

zamjenica koja se odnosi na gramatičku kategoriju lica

filologija

osobni nadimak

nadimak koji nosi jedna osoba

filologija