struna tražilica

image shadow

neposredna podređenost

odnos među čvorovima u stablu pri kojemu između podređenoga čvora A i nadređenoga čvora B ne postoji nijedan čvor koji je nadređen čvoru A i podređen čvoru B

filologija

neposredno posuđivanje

jezično posuđivanje pri kojemu ne postoji jezik posrednik

filologija

nepostojani a

glasovna promjena u kojoj dolazi do gubljenja ili pojavljivanja samoglasnika a u nekim oblicima riječi

filologija

nepostojani a

samoglasnik a koji postoji samo u nekim oblicima iste riječi, a u drugim se oblicima te riječi gubi

filologija

nepostojani e

samoglasnik e koji postoji samo u nekim oblicima iste riječi, a u drugim se oblicima te riječi gubi

filologija

nepostojani e

glasovna promjena u kojoj dolazi do gubljenja samoglasnika e u nekim oblicima riječi

filologija

nepreporučeni naziv

naziv koji se s obzirom na terminološka načela ne smatra najboljim nazivom za određeni pojam

filologija

neprevodiv

koji se ne može prevesti

filologija

neprevodivost

svojstvo teksta da se ne može u potpunosti prevesti na drugi jezik

filologija

neprijelazni glagol

glagol čija radnja ne prelazi na objekt

filologija