struna tražilica

image shadow

konstruiranje značenja

jezična organizacija konceptualnosemantičkoga sadržaja

filologija

konstrukcijska gramatika

kognitivnolingvistička gramatička teorija

filologija

konstruktikon

mentalni repozitorij svih konstrukcija u konstrukcijskoj gramatici

filologija

kontekst

tekst koji se nalazi u blizini određene riječi ili izraza

filologija

kontrola kvalitete prijevoda

provjera prijevoda radi uočavanja prevoditeljskih pogrešaka

filologija

konvencionalna metafora

konceptualna metafora koja je i konceptualno i u jezičnome ostvaraju proširena i utvrđena u određenoj jezičnoj zajednici

filologija

konvergencija

prilagodba kojom govornik nastoji učiniti svoj jezik sličnijim jeziku sugovornika

filologija

konverzija

promjena imena iz jedne imenske kategorije u drugu bez promjene izraza

filologija

konverzijski alat

alat koji omogućuje uporabu rječničkoga sadržaja u stvaranju novih rječničkih ili jezičnih sadržaja

filologija

koordinirana dvojezičnost

dvojezičnost koja nastaje kad je govornik ovladao dvama jezicima prije puberteta unutar ili izvan obitelji

filologija