struna tražilica

image shadow

jezično posuđivanje

preuzimanje riječi ili koje druge sastavnice jednoga jezika i njezino prilagođavanje jezičnomu sustavu drugoga jezika

filologija

jezično primanje

mogućnost ostvarivanja jezika slušanjem i/ili čitanjem

filologija

jezično umijeće

skup znanja jezika, pragmatičkoga znanja, općega znanja i specifičnoga kulturnog znanja koje je potrebno imati da bi se uspješno komuniciralo na kojemu jeziku

filologija

jezik

apstraktni sustav znakova s pomoću kojega se ljudi sporazumijevaju

filologija

jezik davalac

jezik koji svojim značajkama utječe na drugi jezik

filologija

jezik posrednik

jezik koji posreduje pri prelasku značajka jezika davaoca u jezik primalac

filologija

jezik primalac

jezik koji se mijenja pod utjecajem značajka drugoga jezika

filologija

jezikoslovac

osoba koja je završila diplomski ili doktorski studij kojega jezikoslovnog smjera i profesionalno se bavi proučavanjem jezika

filologija

jezikoslovka

žena koja je završila diplomski ili doktorski studij kojega jezikoslovnog smjera i profesionalno se bavi proučavanjem jezika

filologija

jezikoslovlje

humanistička znanstvena disciplina kojoj je glavni cilj proučavanje i opis jezika i govora

filologija