struna tražilica

image shadow

ispadanje suglasnika

glasovna promjena u kojoj se radi lakšega izgovora gube neki suglasnici u određenim suglasničkim skupinama

filologija

istinosnouvjetna semantika

teorija značenja koja pretpostavlja da odrediti značenje rečenice znači odrediti nužne i dovoljne uvjete pod kojima je ta rečenica istinita

filologija

istodobna dvojezičnost

dvojezičnost koja nastaje kad je govornik od rođenja izložen dvama jezicima

filologija

istoredni pojam

pojam koji se nalazi na istoj razredbenoj razini s kojim drugim pojmom

filologija

istovrijednica

leksička jedinica ciljnoga jezika čije značenje odgovara značenju jedinice izvornoga jezika

filologija

istovrijednost

odnos među jedinicama razičitih jezika koje označuju isti pojam

filologija

istoznačnica

riječ koja ima različit izraz, a isti sadržaj kao i koja druga riječ

filologija

Ivšićev zakon

pravilo prema kojemu je neoakut nastao pomicanjem silaznoga naglaska s unutarnjega sloga na prethodni slog

filologija

izbačajnik

pregradni glas koji se oblikuje istiskivanjem zračne struje iz grkljana

filologija

izbornik

prikaz na početku dugih rječničkih članaka koji sažeto navodi značenja natuknice s pomoću kratkih definicija

filologija