struna tražilica

image shadow

govornik

osoba koja prima i proizvodi neki jezik bez obzira na to u kakvu odnosu bila prema tome jeziku

filologija

govorništvo

vještina uvjerljiva govorenja

filologija

gradacijska rečenica

suprotna rečenica kojom se izriče gradacijski odnos

filologija

grafem

grafički znak kojim se bilježi fonem

filologija

grafijska prilagodba

zamjena grafema jezika davaoca grafemima jezika primaoca radi uklapanja u grafijski sustav jezika primaoca

filologija

gramatička kompetencija

poznavanje i sposobnost uporabe gramatičkih resursa kojega jezika

filologija

gramatička norma

norma koja određuje što je pravilno na fonološkoj, morfološkoj, tvorbenoj i sintaktičkoj razini

filologija

gramatička odrednica

odrednica koja daje obavijest o nekim gramatičkim svojstvima natuknice ili pojedinoga značenja

filologija

gramatičko označivanje

pridruživanje oznake za vrstu riječi pojavnicama u korpusu

filologija

gramatičko-semantički pristup

pristup u poučavanju inoga jezika po kojemu su gramatika i značenje neprestano povezani

filologija