struna tražilica

image shadow

antroponimijska osnova

dio antroponima koji ostaje ako se odbaci završetak i antropoformant

filologija

antroponimijski sufiks

sufiks u sastavu antroponima koji upućuje na pripadnost određenoga imena antroponimiji, koji je specifičan za antroponimiju, koji karakterizira riječ kao antroponim

filologija

antroponimizacija

prelazak apelativa ili antroponima bilo koje kategorije u koji drugi razred antroponima promjenom svoje funkcije

filologija

antroponomastičar

osoba koja se bavi antroponomastikom

filologija

antroponomastičarka

ženska osoba koja se bavi antroponomastikom

filologija

antroponomastički atlas

atlas koji pokazuje raširenost i čestoću određenih antroponima, njihovih tipova i elemenata u prostoru i, ako je moguće, u vremenu

filologija

antroponomastika

dio onomastike koji proučava antroponime, zakonitosti njihova nastanka, razvoja i funkcioniranja

filologija

antroponomastikon

rječnik ili popis antroponima koji se obično sastavlja zasebno za osobna imena, prezimena te nadimke koji pripadaju određenomu narodu ili društvu u određenome razdoblju

filologija

aorist

prošlo svršeno glagolsko vrijeme

filologija

apelativ

jezični znak koji se odnosi na pojam vrstu, koji je pridružen svim članovima pojma skupa

filologija