struna tražilica

image shadow

registar rizika

dokument koji sadržava popis značajnih rizika za ostvarenje ciljeva poduzeća

ekonomija

rekapitulacija obračuna plaće

knjigovodstvena isprava vezana uz trošak rada na kojoj je sumarno prikazan obračun plaća za sve zaposlenike zajedno

ekonomija

relevantna informacija

informacija koja je korisniku nužna za donošenje odluka i stoga mora biti razumljiva, važna, značajna, pouzdana, usporediva, pravodobna i istinita

ekonomija

relevantni poslovi

poslovi subjekta koji su predmetom ulaganja koja bitno utječu na njegov prinos

ekonomija

relevantni prihod

očekivani budući prihod koji se razlikuje ovisno o razmatranim alternativnim odlukama menadžmenta

ekonomija

relevantni trošak

očekivani budući trošak koji se razlikuje ovisno o razmatranim alternativnim odlukama menadžmenta

ekonomija

rentabilnost dionice banke

financijski pokazatelj ulaganja banke kojim se mjeri profitabilnost ulaganja u dionicu

ekonomija

rentabilnost imovine

financijski pokazatelj profitabilnosti kojim se mjeri sposobnost poduzeća da ostvaruje povrate na temelju ukupno raspoloživih resursa odnosno da ostvaruje povrate za vlasnike svih oblika izvora financiranja imovine

ekonomija

rentabilnost imovine banke

financijski pokazatelj rentabilnosti banke kojim se mjeri povrat na ukupnu imovinu banke

ekonomija

rentabilnost kapitala

financijski pokazatelj profitabilnosti kojim se ocjenjuje sposobnost poduzeća da stvara povrate za vlasnike kapitala

ekonomija