struna tražilica

image shadow

pokazatelj financiranja

financijski pokazatelj kapitalnih izdataka kojim se mjeri pokrivenost novčanoga toka iz investicijske aktivnosti novčanim tokovima iz poslovnih i financijskih aktivnosti

ekonomija

pokazatelj investiranja

financijski pokazatelj kapitalnih izdataka kojim se mjeri koliko se novčanoga toka iz investicijskih aktivnosti financira iz tuđih izvora financiranja

ekonomija

pokazatelj nabave kapitalne imovine

financijski pokazatelj kapitalnih izdataka kojim se mjeri sposobnost financiranja nabave dugotrajne kapitalne imovine novčanim tokom iz poslovnih aktivnosti poduzeća

ekonomija

pokazatelj odnosa obveza i ukupne aktive

financijski pokazatelj zaduženosti banke kojim se ocjenjuje omjer tuđih izvora u ukupnim izvorima financiranja banke

ekonomija

pokazatelj odnosa poslovnih rashoda i zarađene premije

financijski pokazatelj analize financijskih izvještaja osiguravajućega društva kojim se ocjenjuje opterećenje zarađene premije poslovnim rashodima

ekonomija

pokazatelj odnosa tehničkih pričuva i kapitala

financijski pokazatelj analize financijskih izvještaja osiguravajućega društva kojim se ocjenjuje udio tehničkih pričuva u vlastitim izvorima imovine

ekonomija

pokazatelj odnosa troškova pribave i bruto premije

financijski pokazatelj analize financijskih izvještaja osiguravajućega društva kojim se ocjenjuje opterećenje bruto premije izravnim i neizravnim troškovima pribave

ekonomija

pokazatelj rezultata ulaganja

financijski pokazatelj analize financijskih izvještaja osiguravajućega društva kojim se ocjenjuje povrat na ulaganja

ekonomija

pokazatelj rezultata ulaganja kao postotka zarađene premije

financijski pokazatelj analize financijskih izvještaja osiguravajućega društva kojim se ocjenjuje marža zarađene premije

ekonomija

pokazatelj tekuće likvidnosti banke

financijski pokazatelj likvidnosti banke kojim se mjeri pokrivenost kratkoročne pasive banke njezinom kratkoročnom aktivom

ekonomija