struna tražilica

image shadow

beta-rizik

rizik uzorkovanja prema kojemu revizor može prihvatiti pogrešno iskazano stvarno stanje kao točno

ekonomija

bilanca

temeljni financijski izvještaj koji prikazuje stanje imovine, obveza i kapitala na određeni dan

ekonomija

bilanca razdvajanja

bilanca koja se sastavlja pri razdvajanju poduzeća na dva zasebna pravna subjekta ili više njih te prikazuje koji će dio imovine, kapitala i obveza pripasti kojemu novonastalom poduzeću

ekonomija

bilanca spajanja

bilanca koja se sastavlja kad se dva pojedinačna poduzeća ili više njih integriraju u novo poduzeće

ekonomija

bilančna promjena

poslovna promjena koja ima učinak na promjenu stanja u bilanci

ekonomija

bilančna ravnoteža

postojanje jednakosti između aktive i pasive bilance

ekonomija

bilančni konto

konto koji je sastavni dio bilančne evidencije i koji ima utjecaj na zbroj ukupne aktive i ukupne pasive u bilanci

ekonomija

bilančni materijalni sadržaj kontnoga plana

materijalni sadržaj kontnoga plana prema kojemu redoslijed naziva i šifri konta u kontnome planu odgovara redoslijedu pozicija u financijskim izvještajima

ekonomija

bilješke internoga revizora

metoda i tehnika interne revizije koja uključuje dokumentiranje određenih činjenica koje se odnose na funkcioniranje sustava

ekonomija

bilješke uz financijske izvještaje

temeljni financijski izvještaj koji dodatno pojašnjava strukturu, vrijednost i obilježja najvažnijih pozicija u ostalim temeljnim financijskim izvještajima

ekonomija