struna tražilica

image shadow

skupni stvarni naslov

stvarni naslov nakladničke cjeline

informacijske i komunikacijske znanosti

sličica

grafički simbol na zaslonu računala koji korisniku omogućuje pokretanje programa i otvaranje dokumenata

informacijske i komunikacijske znanosti

slijepa recenzija

recenzijski postupak u kojem autor ne zna tko je recenzent, ali recenzent zna tko je autor

informacijske i komunikacijske znanosti

slijepi tisak

dekorativna tiskarska tehnika utiskivanja izbočenoga ili udubljenoga reljefa bez prenošenja boje u različite grafičke materijale s pomoću metalne ugravirane ploče ili valjka

informacijske i komunikacijske znanosti

slikovna komunikacija

ljudska komunikacija koja koristi slikovne ili grafičke elemente

informacijske i komunikacijske znanosti

slikovni rječnik

rječnik u kojemu je leksikografska definicija zamijenjena ilustracijom

informacijske i komunikacijske znanosti

slikovnica

bogato ilustrirana omeđena publikacija namijenjena djeci u kojoj slika preteže nad tekstom ili teksta uopće nema

informacijske i komunikacijske znanosti

slobodan pristup informacijama

pravo pojedinca da dobije potrebnu informaciju izvedeno iz temeljnoga ljudskog prava na slobodu izražavanja za čije se ostvarenje brinu knjižnice

informacijske i komunikacijske znanosti

slobodni list

slobodni dio spojnoga lista između omota i knjižnoga bloka

informacijske i komunikacijske znanosti

slobodni pristup

izravan fizički pristup korisnika knjižničnoj građi bez posrednika

informacijske i komunikacijske znanosti