struna tražilica

image shadow

sporedni stvarni naslov

stvarni naslov koji je element sporednoga naslova

informacijske i komunikacijske znanosti

spremište

prostor za pohranu knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

spremnica

svaki spremnik za jedinicu građe ili skup jedinica građe, koji se fizički može odvojiti od pohranjene građe

informacijske i komunikacijske znanosti

središnja narodna knjižnica

narodna knjižnica koja je središte za knjižnične službe i usluge na nekome području

informacijske i komunikacijske znanosti

stalak za knjigu

drveni, metalni ili plastični stalak primjeren za izlaganje otvorenih knjiga

informacijske i komunikacijske znanosti

stariji broj

broj koji nije tekući

informacijske i komunikacijske znanosti

stilus

metalna ili koštana pisaljka starih Rimljana kojom se pisalo po pločicama

informacijske i komunikacijske znanosti

stjecatelj licencije

knjižnica ili ustanova u čijem je ona sastavu koja je potpisala licencni ugovor o korištenju licencirane građe s davateljem licencije

informacijske i komunikacijske znanosti

stranica

jedna strana lista

informacijske i komunikacijske znanosti

strip

slijed crteža koji prikazuje neku priču, najčešće popraćen tekstom

informacijske i komunikacijske znanosti