struna tražilica

image shadow

knjiga pričvršćena lancem

srednjovjekovna knjiga čiji je uvez metalnim lancem vezan uz policu ili pult da bi se spriječilo odnošenje

informacijske i komunikacijske znanosti

knjiga uz novine

posebno izdanje knjige koje se prodaje zajedno s časopisom ili novinama

informacijske i komunikacijske znanosti

knjiga za samopomoć

publikacija namijenjena čitatelju kao pomoć u rješavanju određenoga osobnog problema

informacijske i komunikacijske znanosti

knjigolistaljka

publikacija s nizom slika koje se postupno mijenjaju od jedne do druge stranice tako da se pri brzome okretanju stranica čini da su animirane

informacijske i komunikacijske znanosti

knjigomat

spremnik za povrat knjižnične građe postavljen na način da ga korisnik može rabiti bez pomoći osoblja knjižnice

informacijske i komunikacijske znanosti

knjigotisak

klasična tiskarska tehnika dobivanja otiska uz pomoć tiskarske preše pritiskom tipografskih slova i klišeja na podlogu

informacijske i komunikacijske znanosti

knjigotok

praksa ostavljanja knjiga na javnom mjestu potencijalnom čitatelju, koji će ih nakon čitanja ostaviti drugome

informacijske i komunikacijske znanosti

knjigoveštvo

uvezivanje i ukoričavanje knjiga i drugih sličnih proizvoda

informacijske i komunikacijske znanosti

knjigoveža

kvalificirani grafički radnik koji uvezuje knjige te dorađuje tiskovine i druge grafičke proizvode

informacijske i komunikacijske znanosti

knjigovežnica

odjel grafičke tvrtke ili samostalna radionica u kojoj se uvezuju knjige i drugi grafički proizvodi

informacijske i komunikacijske znanosti