struna tražilica

image shadow

izvor podataka s prednošću

izvor podataka kojemu treba dati prednost pri izradi kataložnoga opisa

informacijske i komunikacijske znanosti

izvorni jezik

jezik od kojega se polazi pri prevođenju ili pri traženju istovrijednica naziva

informacijske i komunikacijske znanosti

izvorni stvarni naslov

stvarni naslov pod kojim je neko djelo na izvornome jeziku prvobitno izdano

informacijske i komunikacijske znanosti

izvršni nakladnik

nakladnik koji brine o izdavanju publikacije nekoga drugog nakladnika koji je izdanje pokrenuo

informacijske i komunikacijske znanosti