struna tražilica

image shadow

Inicijativa za označivanje teksta

konzorcij koji razvija i održava međunarodne smjernice namijenjene istraživačima u području digitalne humanistike, knjižnicama i sličnim ustanovama za prikaz književnih i jezičnih tekstova u digitalnom obliku

informacijske i komunikacijske znanosti

inkunabulistika

znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem prvotisaka, njihovom izradbom, tipografskim značajkama i ilustracijama

informacijske i komunikacijske znanosti

institucijski repozitorij

zbirka cjelovitih digitalnih izvora stvorena od zaposlenika jedne ili više ustanova koja sadrži rezultate njihovih istraživanja

informacijske i komunikacijske znanosti

integrirajuća građa

jedinica knjižnične građe koja se nadopunjuje ili mijenja osuvremenjivanjima koja ne ostaju zasebna, već se uklapaju u cjelinu

informacijske i komunikacijske znanosti

integrirani knjižnični sustav

višemodulski softver koji omogućuje automatizaciju uobičajenih postupaka te upravljanje informacijama u vezi s knjižničnim uslugama

informacijske i komunikacijske znanosti

integrirani programski paket

računalni program koji proširuje mogućnosti računalnoga sustava

informacijske i komunikacijske znanosti

intelektualna sloboda

pravo pojedinca na slobodan pristup informacijama i slobodan govor

informacijske i komunikacijske znanosti

intelektualno vlasništvo

pravo kojim se štite intelektualne tvorevine

informacijske i komunikacijske znanosti

interaktivna multimedija

multimedija u kojoj korisnik kontrolira slijed i/ili način prezentacije

informacijske i komunikacijske znanosti

interaktivni prostor

prostor u knjižničnoj zgradi u kojemu je ugrađena informacijsko-komunikacijska oprema

informacijske i komunikacijske znanosti