struna tražilica

image shadow

asindetički katalog

katalog bez uputnica

informacijske i komunikacijske znanosti

atlas

skup zemljopisnih, astronomskih, geoloških, jezičnih ili drugih karata uvezanih u svezak

informacijske i komunikacijske znanosti

audiovizualna građa

neknjižna građa koja se može koristiti samo uz pomoć neke sprave

informacijske i komunikacijske znanosti

autentifikacija

provjera vjerodostojnosti i/ili valjanosti

informacijske i komunikacijske znanosti

autobiografija

opis vlastitoga života pisan u bilo kojemu književnom obliku

informacijske i komunikacijske znanosti

autocenzura

cenzura koju provodi sam autor u strahu od mogućih posljedica nakon objavljivanja djela

informacijske i komunikacijske znanosti

autograf

rukopis nekog djela ili pisma koji je napisao sam autor

informacijske i komunikacijske znanosti

automatsko klasificiranje

označivanje sadržaja jedinice građe podržano računalom

informacijske i komunikacijske znanosti

autor

fizička osoba koja je intelektualni vlasnik djela

informacijske i komunikacijske znanosti

autorizacija

provjera prava pristupa nekome izvoru podataka

informacijske i komunikacijske znanosti