struna tražilica

image shadow

antologija

zbirka djela ili ulomaka djela koja potječu od jednoga ili više autora ili su anonimna, a odabrana su po unaprijed određenu kriteriju

informacijske i komunikacijske znanosti

apelativ

izraz načinjen prema podrijetlu, narodnosti ili zvanju osobe koja se iza toga izraza krije

informacijske i komunikacijske znanosti

apokrif

djelo koje se pripisuje nekomu autoru iako to autorstvo nije sa sigurnošću utvrđeno

informacijske i komunikacijske znanosti

apokrifan

koji je sumnjiva autorstva i vjerodostojnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

arak

pravokutno obrezan list papira određenoga formata

informacijske i komunikacijske znanosti

aranžman

preinaka glazbenoga djela za instrumentalni ili vokalni sastav, različit od sastava kojemu je djelo izvorno namijenjeno

informacijske i komunikacijske znanosti

arapska brojka

znamenka brojčanoga sustava u kojemu se s pomoću devet brojki i nule može prikazati bilo koji broj

informacijske i komunikacijske znanosti

arhiv

ustanova u kojoj se prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korištenje arhivsko gradivo

informacijske i komunikacijske znanosti

arhiva

svi spisi neke organizacije, ustanove ili tvrtke prikupljeni tijekom njezina djelovanja

informacijske i komunikacijske znanosti

arhivist

stručni djelatnik u arhivu

informacijske i komunikacijske znanosti