struna tražilica

image shadow

kolonada

niz jednakih stupova

povijest umjetnosti

koloneta

maleni ukrasni stup

povijest umjetnosti

kolonija

antički grad ili naseobina građana određene države izvan matičnoga područja

povijest umjetnosti

kolosalni red

red kojemu se stupovi, stupci ili pilastri protežu preko više od jedne etaže

povijest umjetnosti

kolosej

flavijski amfiteatar u Rimu

arhitektura i urbanizam

kolumbarij

građevina za pohranu urna s pepelom pokojnikâ

povijest umjetnosti

kolumbej

fontana smještena u atriju crkve

povijest umjetnosti

kolumbetra

orkestra prilagođena za vodene spektakle u rimskim teatrima

arhitektura i urbanizam

kolumen

grebena greda dvovodnoga krova koja izlazi ispred timpana primitivnoga toskanskog reda

povijest umjetnosti

kolumnacija

arhitektonski dekorativni element čela skene sastavljen od niza slobodnostojećih stupova povezanih napustom

povijest umjetnosti