struna tražilica

image shadow

analiza putanje zrna

postupak utvrđivanja putanje zrna ispaljena iz vatrenoga oružja na temelju oštećenja nastalih pri kontaktu zrna s metom

fizika

analiza ranjivosti opasnosti

sustavni pristup u identifikaciji svih opasnosti koje mogu utjecati na organizaciju ili zajednicu, procjena rizika za pojavu opasnosti i njezinih posljedica te analiza nalaza s ciljem pronalaženja slabih točaka opasnosti

sigurnosne i obrambene znanosti

analiza razgovora

istraživačka metoda koja se primjenjuje u društvenim znanostima temeljena na analizama snimaka i transkripata s ciljem opisa načina s pomoću kojih ljudi međusobno komuniciraju

psihologija

analiza rizika

razmatranje mogućih scenarija prijetnja kako bi se ocijenile ranjivosti i mogući učinak poremećaja na rad kritične infrastrukture ili na njezino uništenje

sigurnosne i obrambene znanosti

analiza valnoga oblika

vizualni pregled zvučnoga zapisa s pomoću računalnoga programa

sigurnosne i obrambene znanosti

anatomski biljeg

anatomska struktura koja je polazište mjerenja ili pronalaženja drugih anatomskih struktura

temeljne medicinske znanosti

anemoniatoksin

neurotoksin koji se luči u lovkama smeđe vlasulje

kemija

animalna forenzika

znanstvena disciplina koja primjenjuje znanja i spoznaje o životinjama za razjašnjenje činjenica pri istragama i sudskim postupcima

biologija

anketni podatci

podatci prikupljeni iz odgovora anketiranih sudionika

matematika

ankilozantni spondilitis

sustavna progresivna nezarazna upalna bolest koja dovodi do kalcifikacije vezivnoga tkiva

etnologija i antropologija