struna tražilica

image shadow

analiza objekta

korak ACE-V protokola u kojemu se ocjenjuju svojstva i značajke ispitivanoga objekta te se ocjenjuje je li on prikladan za analizu

sigurnosne i obrambene znanosti

analiza opasnosti

identificiranje svih opasnosti koje potencijalno mogu ugroziti nadležnost i/ili organizaciju koja provodi analizu opasnosti i njihovo analiziranje u kontekstu nadležnosti kako bi se odredio stupanj prijetnje

sigurnosne i obrambene znanosti

analiza podataka

ocjena informacija sadržanih u mediju

sigurnosne i obrambene znanosti

analiza putanje zrna

postupak utvrđivanja putanje zrna ispaljena iz vatrenoga oružja na temelju oštećenja nastalih pri kontaktu zrna s metom

fizika

analiza ranjivosti opasnosti

sustavni pristup u identifikaciji svih opasnosti koje mogu utjecati na organizaciju ili zajednicu, procjena rizika za pojavu opasnosti i njezinih posljedica te analiza nalaza s ciljem pronalaženja slabih točaka opasnosti

sigurnosne i obrambene znanosti

analiza razgovora

istraživačka metoda koja se primjenjuje u društvenim znanostima temeljena na analizama snimaka i transkripata s ciljem opisa načina s pomoću kojih ljudi međusobno komuniciraju

psihologija

analiza rizika

razmatranje mogućih scenarija prijetnja kako bi se ocijenile ranjivosti i mogući učinak poremećaja na rad kritične infrastrukture ili na njezino uništenje

sigurnosne i obrambene znanosti

analiza valnoga oblika

vizualni pregled zvučnoga zapisa s pomoću računalnoga programa

sigurnosne i obrambene znanosti

anatomski biljeg

anatomska struktura koja je polazište mjerenja ili pronalaženja drugih anatomskih struktura

temeljne medicinske znanosti

anemoniatoksin

neurotoksin koji se luči u lovkama smeđe vlasulje

kemija