struna tražilica

image shadow

vozni granik

transportno sredstvo povremene dobave u kojemu je granik ugrađen na vozilo, a služi za pretovarivanje, slaganje i montiranje

drvna tehnologija

vrata

element građevne stolarije za zatvaranje zidnoga otvora te omogućivanje i sprečavanje prolaska

drvna tehnologija

vratno krilo

pokretni dio vrata

drvna tehnologija

vretenasti drvni trak

drvni trak koji je na tangentnome presjeku vretenasta oblika

drvna tehnologija

vrijeme izradbe

vrijeme koje se sastoji od osnovnoga tehnološkog vremena i pomoćnoga vremena

drvna tehnologija

vrijeme prešanja lijepljenoga spoja

razdoblje u kojemu se vrši pritisak na sklopljene sljubnice u minimalnome trajanju do stupnja otvrdnjivanja ljepila koji omogućuje manipulaciju spojem bez narušavanja do tada ostvarene čvrstoće

drvna tehnologija

vrijeme radnoga naloga

vrijeme rada koje je potrebno da bi se izveo određeni posao zadan radnim nalogom

drvna tehnologija

vrpca za mjerenje

mjerna naprava u obliku plastificirane tekstilne vrpce

drvna tehnologija

vrtićki stol

stol za obrazovne ustanove namijenjen opremanju dječjih vrtića

drvna tehnologija

vruće oplemenjivanje

oplemenjivanje celuloznoga vlakna vrućom slabom alkalnom otopinom

drvna tehnologija