struna tražilica

image shadow

osržavanje drva

proces stvaranja srži u stablu

drvna tehnologija

ostakljenje

dio vratnoga ili prozorskoga krila koji propušta svjetlo

drvna tehnologija

otapalni lak

lak u kojemu je glavni hlapljivi sastojak organsko otapalo

drvna tehnologija

otapalno močilo

močilo u kojemu je glavni hlapljivi sastojak organsko otapalo

drvna tehnologija

otklopni prozor

prozor koji se otvara zaokretanjem oko donje vodoravne osi

drvna tehnologija

otklopno-vodoravno posmični prozor

prozor koji se otvara prvo posmikom i potom zaokretanjem oko vertikalne osi

drvna tehnologija

otklopno-zaokretni prozor

prozor koji se otvara zaokretanjem oko donje vodoravne ili okomite osi

drvna tehnologija

otkoravanje celuloznoga drva

ručni, mehanički i/ili kemijski postupci skidanja kore s celuloznoga drva

drvna tehnologija

otpiljak

pilanski ostatak približno okrugloga poprečnog presjeka nastao prikraćivanjem obloga drva

drvna tehnologija

otpornost drva na habanje

otpor koji drvo pruža stranomu tijelu koje trenjem odvaja dio volumena drva

drvna tehnologija