struna tražilica

image shadow

molarni obujam

obujam podijeljen s množinom tvari

kemija

molekularnost

broj jedinaka reaktanta koje sudjeluju u mikroskopskome kemijskom događaju kemijske rakcije

kemija

molekulska destilacija

destilacija koja se provodi u veoma visokome vakuumu od 0,1 do 0,01 Pa i na što nižoj temperaturi

kemija

molekulska sita

materijali veoma sitnih pora jednake veličine koje sprečavaju ulaz velikim molekulama, a propuštaju male molekule

kemija

molekulska spojnica

molekula koja provodi struju i povezuje dvije elektrode

kemija

molekulska žica

dugolančana molekula koja provodi električnu struju

kemija

molekulski logički sklop

molekula koja obavlja logičke operacije

kemija

molekulski motor

biološki molekulski stroj koji apsorbiranu energiju pretvara u jednosmjernu vrtnju ili mehanički rad

kemija

molekulski opisnik

broj koji opisuje određene značajke molekule prikazane strukturnom formulom kao grafom

kemija

molekulski prekidač

molekulski stroj koji se može višekratno pregraditi u dva stabilna stanja

kemija