struna tražilica

image shadow

djelomični kondenzat

kondenzat dobiven djelomičnom kondenzacijom

kemija

dodatak hrani

tvar koja se smije dodavati u odobrene prehrambene proizvode i u odobrenoj količini tijekom njihove proizvodnje ili preradbe radi poboljšanja organoleptičkih svojstava ili za konzerviranje

kemija

dodekan

ravnolančani alkan čija molekula sadržava dvanaest ugljikovih atoma

kemija

dodekanska dikiselina

zasićena ravnolančana dikarboksilna kiselina izvedena iz dodekana

kemija

dodekanska kiselina

zasićena ravnolančana monokarboksilna kiselina izvedena iz dodekana

kemija

donajniža nezauzeta molekulska orbitala

subgranična orbitala neposredno iznad najniže nezauzete molekulske orbitale

kemija

donajviša zauzeta molekulska orbitala

subgranična orbitala neposredno ispod najviše zauzete molekulske orbitale

kemija

doseg reakcije

ekstenzivna veličina koja opisuje napredovanje kemijske reakcije i u osnovi je jednaka množini reakcijskih pretvorbi

kemija

dozirna crpka

potisna crpka kojoj količina dobave ne ovisi o odnosima tlakova na ulazu i izlazu, nego o definiranome obujmu po okretaju, stapaju ili vremenu

kemija

Drechselova boca

staklena zaobljena boca s proširenim postoljem i ubrušenim grlom u koji svojim izbrušenim konusom sjeda staklena kapa s izvodima za ulaz i izlaz plina

kemija