struna tražilica

image shadow

arsenska kiselina

oksokiselina arsena sustavnoga imena trivodikov tetraoksoarsenat

kemija

Avogadrov broj

broj koji govori koliko molekula, atoma ili formulskih jedinki ima u jednome molu određene tvari, a iznosi 6,022140857(74) x1023

kemija

Avogadrova konstanta

temeljna fizikalna konstanta koja iskazuje koliko molekula, atoma ili formulskih jedinka ima u jednome molu određene tvari, a iznosi 6,022140857(74) x1023 mol-1

kemija