struna tražilica

image shadow

postoperacijski ileus

atonija ili kljenut želudca ili crijeva nakon kirurškoga zahvata

temeljne medicinske znanosti

potentnost lijeka

doza ili koncentracija pri kojoj lijek postiže polovicu najvećega učinka koji može ostvariti

temeljne medicinske znanosti

poticana prijava nuspojave

prijava nuspojave dobivena organiziranim prikupljanjem podataka

temeljne medicinske znanosti

potkožna primjena

primjena lijeka injekcijom izravno ispod kože

temeljne medicinske znanosti

povidon-jodid

antiseptik ili dezinficijens koji sadržava jod te ubija vegetativne oblike bakterija, mikobakterije, gljivice i viruse s lipidnim ovojnicama

temeljne medicinske znanosti

Povjerenstvo za lijekove za primjenu u ljudi

povjerenstvo sastavljeno od predstavnika država članica Europske unije i imenovanih stručnjaka koje je zaduženo za pripremu mišljenja Europske agencije za lijekove o svim pitanjima koja se odnose na lijekove za primjenu u ljudi

temeljne medicinske znanosti

Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije

povjerenstvo sastavljeno od predstavnika država članica Europske unije i drugih stručnjaka zaduženo za donošenje obvezujućih odluka, preporuka i savjeta u vezi sa svim aspektima upravljanja rizikom primjene lijekova

temeljne medicinske znanosti

površina ispod krivulje odnosa koncentracije lijeka u krvnoj plazmi i vremena

vrijednost koja se upotrebljava za opis eliminacije lijeka iz organizma i označuje mjeru bioraspoloživosti lijeka

temeljne medicinske znanosti

površinski aktivno sredstvo

laksativ koji smanjuje površinsku napetost stolice i omekšava njezinu građu olakšavajući prodiranje vode i lipida u nju

temeljne medicinske znanosti

pozitivni dechallenge

povlačenje nuspojave nakon ukidanja primjene lijeka

temeljne medicinske znanosti