struna tražilica

image shadow

antidijaroik

lijek koji se upotrebljava za liječenje proljeva

temeljne medicinske znanosti

antiemetik

lijek koji se upotrebljava protiv mučnine i povraćanja djelovanjem na središte za povraćanje

temeljne medicinske znanosti

antihelmintik

lijek koji se upotrebljava za liječenje infekcija helmintima

temeljne medicinske znanosti

antimalarik

lijek koji se upotrebljava za uništavanje razvojnoga ili mirujućega jetrenog oblika nametnika, eritrocitnih oblika nametnike te spolnih stadija nametnika uzročnika malarije

temeljne medicinske znanosti

antimikrobna profilaksa

primjena antimikrobnih lijekova radi prevencije infekcija koje mogu nastati pri izvođenju kirurških ili nekirurških zahvata

temeljne medicinske znanosti

antimikrobni lijek

lijek koji sadržava farmakološki djelatnu tvar protiv različitih mikroorganizama

temeljne medicinske znanosti

antinikotinski lijek

lijek koji djeluje kao antagonist nikotinskih receptora

temeljne medicinske znanosti

antinociceptivni učinak lijeka

ublaživanje ili otklanjanje osjeta bola prouzročeno primjenom analgetika ili lokalnih anestetika

temeljne medicinske znanosti

antioksidans

pomoćna tvar koja se dodaje lijeku kako bi se spriječio ili odgodio oksidacijski raspad ljekovitih supstancija i drugih pomoćnih tvari

temeljne medicinske znanosti

antiproliferativno djelovanje

djelovanje lijeka kojim se sprečava razmnožavanje tumorskih stanica

temeljne medicinske znanosti