struna tražilica

image shadow

nametanje mira

mirovna operacija koja se provodi da bi se održao prekid vatre ili mirovni sporazum u kojoj je razina suglasnosti i pridržavanja nesigurna, a prijetnja narušavanja visoka

sigurnosne i obrambene znanosti

namjenske snage

privremena organizacija postrojbi pod jednim zapovjednikom formirana radi izvođenja specifične operacije ili misije ili radi izvođenja trajne specifične zadaće

sigurnosne i obrambene znanosti

naredba

akt kojim se naređuje ili zabranjuje određeno postupanje koji donose ministri i ravnatelji državnih upravnih organizacija za provedbu zakona i drugih propisa

sigurnosne i obrambene znanosti

nastavne publikacije

odobrene službene vojne publikacije Oružanih snaga koje svojim sadržajem razrađuju odrednice administrativnih, tehničkih i doktrinarnih te prema potrebi i drugih publikacija radi sustavna usvajanja znanja i vještina koje proizlaze iz nastavnih planova i programa vojnih škola

sigurnosne i obrambene znanosti

naučene lekcije

poboljšana sposobnost koja nakon usvajanja rezultira pozitivnim promjenama u ponašanju, sposobnostima, navikama ili procesima

sigurnosne i obrambene znanosti

neborbene operacije

operacije koje izvode Oružane snage ili njihovi dijelovi, samostalno ili u sastavu saveza, koalicije ili međunarodne organizacije uporabom vojnih sredstava koja ne uključuju planiranu uporabu sile

sigurnosne i obrambene znanosti

nepogodno operativno okruženje

stanje u kojemu neprijateljski nastrojene snage imaju nadzor, namjeru i sposobnost suprotstaviti se operacijama ili reagirati na operacije koje Oružane snage namjeravaju izvoditi

sigurnosne i obrambene znanosti

neratne operacije

operacije koje se izvode u vrijeme kada nije proglašeno ratno stanje i kojima se s pomoću vojnoga elementa doprinosi djelovanju ostalih elemenata nacionalne moći u postizanju nacionalnih ciljeva i zaštiti najviših vrednota ustavnoga poretka

sigurnosne i obrambene znanosti

nesigurno operativno okruženje

stanje u kojem vladine snage zemlje domaćina nemaju potpuni nadzor nad područjem ili populacijom u trenutačnom ili budućem području operacija

sigurnosne i obrambene znanosti

niža postrojba

niži sastavni dio postrojbe

sigurnosne i obrambene znanosti