struna tražilica

image shadow

stožasta jezgra za sječiva

jezgra u obliku stošca s jednom udarnom plohom i tragovima sječiva

arheologija

strategije preživljavanja

strategije kojima ljudi redovito pribavljaju različite hranjive tvari osiguravajući pritom da troškovi njihova pronalaska, lovljenja ili prikupljanja te transporta, obradbe, distribucije i korištenja ne premašuju korist koju ti izvori donose

arheologija

strelica

oruđe na listolikome komadiću, rombasta oblika, sa sitnom, strmom, katkada izmjeničnom obradbom koja se obično nalazi na svim rubovima

arheologija

strma obradba

obradba kod koje je kut koji tvori neobrađena strana s obradbom obično veći od 75 stupnjeva

arheologija

strugalica

kameno oruđe na tankome odbojku, rijetko sječivu, s kratkom, neprekinutom, obično strmom obradbom koja je često i izmjenična

arheologija

strugalo

kameno oruđe načinjeno na odbojku ili sječivu s obradbom na najmanje jednome radnom rubu

arheologija

strugalo na ravnoj strani

jednostruko, dvostruko ili dvostruko primično strugalo s neizravnom obradbom

arheologija

strugalo s obostranom obradbom

strugalo koje ima obostranu obradbu na najmanje jednome rubu

arheologija

strugalo sa stanjenim hrptom

jednostruko ili dvostruko strugalo čiji rub nasuprotan radnomu rubu pokazuje tragove stanjivanja na ventralnoj strani, rijetko s obiju strana

arheologija

strugalo sa strmom obradbom

strugalo koje ima strmu obradbu

arheologija