struna tražilica

image shadow

blanja

grebalo na prizmolikoj ili prizmastoj, rijetko stožastoj jezgri, izrađeno dotjerivanjem jednoga ruba udarne plohe

arheologija

bočni rub

rub lijeve ili desne strane izrađevine koja je postavljena po pravilima orijentacije

arheologija

bohunicijen

prijelazna industrija inicijalnoga gornjeg paleolitika u Moravskoj, srednjopaleolitičkih i gornjopaleolitičkih značajka, nazvana prema nalazištu Bohunice

arheologija

bojronijen

ranomezolitička kultura južne Njemačke i sjeverne Švicarske čije se trajanje smješta u razdoblje između približno 9700 i 7000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti

arheologija

Bordesova metoda

metodološki pristup koji obuhvaća obradbu litičkih skupova nalaza i njihovu usporedbu s pomoću statističkih podataka i grafičkih prikaza

arheologija

boreal

klimatska faza u razdoblju od 9600 do 7500 godina prije sadašnjosti na području Europe, koja se veže uz prvo širenje postglacijalnih šuma i ubrzano podizanje morske razine

geologija

bradva

kameno oruđe slično sjekiri, ali asimetrična profila

arheologija

breča

poluvezana ili litificirana klastična sedimentna stijena izgrađena od nezaobljenih, uglastih fragmenata stijena, što upućuje na kratak transport tih klasta, najčešće cementirana vezivnim kalcitom, glinom ili limonitom

geologija

brončano doba

arheološko razdoblje u kojemu je bronca najvažnija sirovina za izradbu oruđa i oružja

arheologija

bukranij

lubanja goveda izrađena u reljefu kao ukrasni detalj na građevinama ili sarkofazima

arheologija