struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

smjer vektora

smjer bilo kojega pravca za koji postoji usmjerena dužina s početnom i krajnjom točkom na tome pravcu koja predočuje taj vektor

matematika

snop ravnina

skup svih ravnina u prostoru koje sadržavaju zadanu točku

matematika

specijalna ortogonalna matrica

ortogonalna matrica čija je determinanta $1$

matematika

spektar linearnoga operatora

skup svih kompleksnih brojeva $z$ takvih da operator $A- z\cdot 1$ nije invertibilan, pri čemu je $A$ zadani operator i $1$ identični operator

matematika

spojnica

dužina s istaknutim krajnjim točkama koje spaja

matematika

sporedna dijagonala matrice

dijagonala kvadratne matrice od gornjega desnog do donjega lijevog kuta matrice

matematika

središnja projekcija

projekcija koja svakoj točki $T$ prostora pridružuje točku ravnine u kojoj pravac koji prolazi točkom $T$ i zadanom točkom $S$ presijeca ravninu

matematika

središnji kut kružnice

kut kojemu je vrh središte kružnice

matematika

središte elipse

sjecište velike i male osi elipse

matematika

središte hiperbole

polovište velike osi hiperbole

matematika