struna tražilica

image shadow

polovište dužine

točka dužine jednako udaljena od njezinih krajnjih točaka

matematika

položajni brojevni sustav

brojevni sustav u kojemu vrijednost znamenke ovisi o položaju u zapisu tako da je omjer vrijednosti položaja i položaja neposredno iza njega stalan prirodni broj veći od jedan

matematika

polugrupa

algebarska struktura koja se sastoji od skupa s jednom zadanom binarnom operacijom koja je asocijativna

matematika

polukrug

geometrijski lik omeđen promjerom kruga i jednom od polukružnica nad tim promjerom

matematika

polukružnica

dio kružnice omeđen krajnjim točkama jednoga promjera

matematika

polukugla

geometrijsko tijelo omeđeno ravninom koja prolazi središtem kugle i dijelom sfere

matematika

polumjer konvergencije

polumjer najveće otvorene kugle u kojoj konvergira zadani red potencija

matematika

polumjer kružnice

spojnica točke kružnice i središta kružnice

matematika

polumjer zakrivljenosti krivulje

recipročna vrijednost zakrivljenosti krivulje u zadanoj točki

matematika

polumjer zakrivljenosti plohe

recipročna vrijednost glavne zakrivljenosti plohe u točki

matematika