struna tražilica

image shadow

konstantni polinom

polinom kojemu su svi koeficijenti osim slobodnoga jednaki nuli

matematika

konveksna funkcija

funkcija iz konveksnoga podskupa vektorskoga prostora u skup realnih brojeva takva da je skup točaka nad grafom funkcije konveksni skup

matematika

konveksna ljuska

najmanji konveksni skup koji sadržava zadani skup

matematika

konveksni mnogokut

mnogokut koji sadržava spojnicu svakih svojih dviju točaka

matematika

konveksni poliedar

poliedar u prostoru koji se može opisati kao neprazni presjek konačno mnogo poluprostora

matematika

konveksni skup

podskup euklidskoga prostora koji, čim sadržava neke dvije točke, sadržava i njihovu spojnicu

matematika

konvergencija

približavanje niza matematičkih objekata graničnoj vrijednosti

matematika

konvergencija gotovo sigurno

svojstvo niza slučajnih varijabla ili slučajnih vektora da je događaj na kojemu taj niz konvergira nekoj slučajnoj varijabli ili slučajnomu vektoru gotovo siguran

matematika

konvergencija po distribuciji

svojstvo niza slučajnih varijabla ili slučajnoga vektora prema kojemu niz njihovih funkcija razdioba konvergira funkciji razdiobe slučajne varijable ili slučajnoga vektora u svakoj točki u kojoj je ta granična funkcija neprekidna

matematika

konvergencija po vjerojatnosti

svojstvo niza slučajnih varijabla ili slučajnih vektora $X_n$ da postoji slučajna varijabla ili slučajni vektor $X$ takav da za svaki pozitivni realni broj $\epsilon$ vrijedi da niz vjerojatnosti događaja da je $X_n$ udaljen od $X$ za barem $\epsilon$ konvergira nuli

matematika