struna tražilica

image shadow

aminokiselina

kiselina koja je osnovni sastojak bjelančevina, a odlikuje se karboksilnom skupinom -COOH i atomom dušika vezanim uz molekulu

temeljne medicinske znanosti

aminopolipeptidaza

proteolitički enzim koji katalizira cijepanje peptidne veze na aminokraju polipeptidnoga lanca

temeljne medicinske znanosti

aminotransferaza

enzim koji katalizira transaminaciju

temeljne medicinske znanosti

amitriptilin

triciklički antidepresiv koji koči ponovno ulaženje noradrenalina i serotonina u živčane završetke pa oni ostaju aktivni dulje vrijeme nakon lučenja

kliničke medicinske znanosti

amnezija

gubitak pamćenja kojega razdoblja ili događaja prouzročen organskim ili psihogenim čimbenicima

temeljne medicinske znanosti

amnijska tekućina

tekućina u maternici u kojoj pluta fetus

kliničke medicinske znanosti

amonijski puferski sustav

puferski sustav sastavljen od amonijaka i amonijeva iona koji je najaktivniji u tekućini bubrežnih cjevčica gdje služi za odstranjivanje suviška vodikovih iona i obnavljanje bikarbonantih iona

temeljne medicinske znanosti

amorfosinteza

poremećaj čija je značajka smanjena osjetilna svjesnost jedne strane tijela, njezine okoline i njezinih ozljeda zbog oštećenja kontralateralnoga tjemenog režnja mozga

temeljne medicinske znanosti

anafaza

faza mitoze u kojoj se skraćuju mikrotubuli diobenoga vretena i razdvajaju sestrinske kromatide svakoga kromosoma koje počinju putovati prema suprotnim polovima stanice

temeljne medicinske znanosti

anafilaksija

generalizirana reakcija alergijske preosjetljivosti koja započinje iznenada i može biti smrtonosna

temeljne medicinske znanosti