struna tražilica

image shadow

vrijeme opadanja tlaka

vrijeme potrebno da se tlak fluida promijeni s jedne određene razine na nižu određenu razinu

strojarstvo

vrijeme pokretanja

vrijeme potrebno za postizanje stacionarnih radnih uvjeta pri pokretanju iz mirovanja ili praznoga hoda

strojarstvo

vrijeme povratnoga hoda cilindra

vrijeme potrebno da klip obavi povratni hod

strojarstvo

vrijeme upravljanja

vrijeme između uključivanja i isključivanja upravljačkoga signala

strojarstvo

vršni tlak

impuls tlaka koji prekoračuje tlak u stacionarnome stanju te može prekoračiti i vrijednost najvišega tlaka

strojarstvo

vrtnja

okretanje oko točke ili osi

strojarstvo